Naše hodnoty

Kvalita

Kvalita je výsledkom nášho každodenného úsilia. Pri našej práci sú vysoké štandardy kvality jedinou možnou voľbou. Aj keď naším cieľom je predovšetkým kvalita vyrábaného piva a sladu, táto hodnota má pre nás oveľa širší význam  – kvalita každodennej práce, našich zamestnancov, pracovného prostredia, procesov a postupov.

Zodpovednosť

Poznáme naše ciele a k ich plneniu pristupujeme zodpovedne a dôsledne. Svoju prácu vykonávame poctivo a s najlepším vedomím a svedomím. Vieme, čo sa od nás očakáva a dodržiavame sľuby, ktoré sme pri svojej práci dali. Hlásime sa k politike zodpovednej konzumácie alkoholu a jej posolstvá šírime medzi svojimi zamestnancami aj spotrebiteľmi.

Nadšenie

Nadšenie nás odlišuje od priemeru, je hnacím motorom pre naše úsilie a vďaka nemu dosahujeme naše ciele. Naša práca nás teší, a preto vydávame zo seba vždy to najlepšie. S nadšením prekračujeme očakávania a sme hrdí na to, keď podávame výnimočné výkony. Stojíme za svojou spoločnosťou, pretože jej úspechy sú dielom nás všetkých.

Úcta

Vzájomný rešpekt, úcta a slušnosť sú prirodzenou súčasťou nášho života a našej práce. Rešpektujeme a vážime si jeden druhého bez ohľadu na pohlavie, vek, farbu pleti, náboženské či politické presvedčenie a úroveň vedomostí a zručností. Rešpektujeme názory svojich kolegov. Vytvárame pracovné prostredie pre slobodné vyjadrenie názoru a tešíme sa z konštruktívnych návrhov. Nesúhlas nemôže byť dôvodom na diskrimináciu kohokoľvek z našich zamestnancov.
Dôverujeme jeden druhému, pretože každý z nás svoju prácu vykonáva s čistým úmyslom a vkladá do nej to najlepšie zo svojich schopností.

 

Naše poslanie 

Poslanie

„Sme hrdí výrobcovia sladu, piva a cideru prvotriednej kvality. Naše značky prinášajú konzumentom jedinečné zážitky. Vytvárame trvalé hodnoty rešpektujúc svojich kolegov, partnerov, životné prostredie a spoločnosť.“

 Naša vízia

Vízia

„Sme hrdým a jednoznačným lídrom na slovenskom trhu s pivom a ciderom z pohľadu objemu a vytvorenej hodnoty." 

Kódex obchodného správania

Kódex obchodného správania spoločnosti HEINEKEN komunikuje základné princípy, ktoré musí dodržiavať každý zamestnanec, keď koná za alebo v mene spoločnosti HEINEKEN.


Každý, kto pracuje v spoločnosti HEINEKEN Slovensko, je zodpovedný za dodržiavanie tohto Kódexu. Kódex nepredpokladá všetky situácie, s ktorými sa zamestnanec môže stretnúť, ani nepotláča význam potreby zdravého rozumu a profesionálneho úsudku. Kódex obchodného správania opisuje, čo sa očakáva od všetkých našich zamestnancov – ako jednotlivcov, aj ako tímu. Využívame príležitosti a usilujeme sa o rozvoj vždy v duchu férovosti, integrity a rešpektovaním platnej legislatívy a tohto Kódexu.