Zásady ochrany osobných údajov

1.   Všeobecné

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na webovú lokalitu, ktorú sprístupňuje Heineken Slovensko, a.s. („my“ alebo „HEINEKEN“) zákazníkom na Slovensku cez www.partner.heineken.sk (ďalej len „webová lokalita“). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžeme zhromažďovať určité osobné údaje. Prosím, prečítajte si pozorne tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom webovej lokality („osobné údaje“). HEINEKEN je prevádzkovateľom zhromaždených a spracúvaných osobných údajov.


Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje budú zachované a spravované v súlade s našimi právnymi záväzkami podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov.

 

2.   Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako používame vaše osobné údaje

Väčšiu časť našej webovej lokality môžete používať bez toho, aby ste nám museli poskytnúť osobné údaje. Pre využívanie určitých služieb a účelov webovej lokality je potrebné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli spracovať vaše žiadosti alebo posielať vám informačné bulletiny alebo iné informácie. Okrem informácií, ktoré nám musíte poskytnúť, zhromažďujeme určité informácie pri vašej návšteve. Požadované informácie na webovej lokalite označené hviezdičkou sú povinné. Ak nám neposkytnete požadované informácie, nebudeme vám môcť poskytnúť službu alebo produkt.

 

Určili sme osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré používame osobné údaje a ako dlho budeme všeobecne uchovávať vaše osobné údaje:

1)    Spracovanie objednávky, aby sme mohli spracovať vašu platbu a zabezpečiť vám požadovaný produkt alebo službu. Potrebujeme vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo (v prípade, že s vami potrebujeme komunikovať ohľadne objednávky), poštovú adresu alebo príjemcu našich služieb (ak je iný ako vy), dátum narodenia (keďže sme zo zákona  povinní si ho vyžiadať pred udelením povolenia na návštevu našej webovej lokality), platobné údaje. Slúži to aj pre našu správu predaja.

 

Použitie týchto osobných údajov je pre plnenie našej zmluvy s vami alebo pre dodržanie zákonných povinností, ako sú napríklad daňové a účtovné pravidlá. Naše záznamy o online predaji budú uchovávané počas obdobia 10 rokov alebo dlhšie, ak to bude vyžadovať daňové alebo firemné účtovníctvo.

 

2)    Registrácia a vytvorenie účtu na našej webovej lokalite. Pred prvým nákupom budete požiadaný o vytvorenie účtu s používateľským menom a heslom (ktoré potrebujeme na vytvorenie vášho účtu), e-mailovou adresou, menom/priezviskom, fakturačnou adresou, (ktoré použijeme na spracovanie vašej objednávky). Informácie v rámci účtu si môžete sami upravovať a vidieť napr. predchádzajúce nákupy. Vytvorenie účtu je nevyhnutné na vytvorenie objednávky, a teda na vytvorenie zmluvného vzťahu s nami. Informácie o vašom účte budeme uchovávať počas obdobia, kedy ho budete aktívne využívať. Váš účet vymažeme v tom prípade, ak bude dva roky neaktívny.

 

3)   Služby zákazníkom: Aby sme odpovedali na vaše otázky, ak ste odoslali otázku prostredníctvom webovej lokality, pre stiahnutie produktov alebo iné servisné e-maily, spracujeme vašu e-mailovú adresu, meno, prípadne telefónne číslo (v závislosti od toho, ako ste nás kontaktovali) a otázku alebo problém, na ktorý ste nás upozornili. Registrujeme vaše žiadosti, otázky a naše odpovede a iné činnosti pre vyriešenie vašej požiadavky.

Ponecháme si všetky informácie po dobu 1 roka po vyriešení vašej otázky alebo sťažnosti po ukončení vyšetrovania, v prípade potreby uplatnenia nárokov v súdnom konaní, aj dlhšie.

 

4)   Zasielanie informačných letákov: Ak ste sa prihlásili na odber informačného letáku, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli na zasielanie informačného letáku. Budete automaticky pridaní do našej databázy zákazníkov. Ak ste si objednali jeden z našich produktov prostredníctvom našej webovej lokality, môžeme vám tiež posielať informačné letáky, aby sme vás informovali o ďalších podobných produktoch, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Ak už nechcete dostávať od nás žiadne e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou funkcie zrušenia odberu v každej e-mailovej správe alebo nás môžete kontaktovať.

 

Používame vaše osobné údaje na spracovanie vášho odberu, plnenie našej dohody s vami, alebo ak je v našom oprávnenom záujme, posielať zákazníkom informácie o našich produktoch. E-mailovú adresu odstránime po tom, ak ste si zrušili odber informačného letáku, pokiaľ sa táto nepoužíva a neuchováva na iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

5)    Marketing. Informácie o vašich objednávkach, online vyhľadávaniach (kliknutia a zobrazenia), vašich nastaveniach na webovej lokalite, o položkách vo vašom nákupnom košíku, vašich požiadavkách ohľadne zákazníckych služieb a histórii kontaktov môžu byť kombinované. Tieto informácie nám umožňujú používať rôzne kanály na riadenie vzťahov a marketing našich produktov a služieb prostredníctvom e-mailu (informačné letáky), alebo online reklám, ktoré môžu zahŕňať prispôsobenie obsahu a ponúk webovej lokality tak, aby boli prispôsobené vašim preferenciám. Môžeme vám poslať informácie o produktoch a službách iných spoločností skupiny HEINEKEN, ak ste nám na to poskytli súhlas. Meriame efektívnosť našich kampaní.

 

Vždy sa môžete odhlásiť z odberu nášho informačného letáku alebo priamej pošty a vždy môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, nájdete nižšie v odsekoch, ktoré hovoria o vašich právach).

 

Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť  viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy). Osobné údaje budeme uchovávať tak, ako sú určené príslušnými účelmi, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené (napr. informačné letáky, údaje o účte, spracovanie objednávok a platieb). Osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované po 2 rokoch po vašej poslednej objednávke na webovej lokalite, s výnimkou prípadov, keď sme zo zákona povinní uchovávať osobné údaje alebo na ich ďalšie uchovávanie máme iný právny základ (napríklad, ak ste udelili súhlas so zasielaním informačného letáku, osobné údaje spracúvame na tento účel do jeho odvolania).

 

6)    Informácie o vašej návšteve a používaní našej webovej lokality. Zhromažďujeme určité informácie pri vašej návšteve našej webovej lokality, ako je vaša [IP adresa, ktoré z našich  stránok ste navštívili, typ internetového prehliadača, kliknutia a zobrazenia ]. Takisto môžeme sledovať, ako používate náš leták, ktoré stránky si prezeráte a ktoré časti čítate, takže môžeme prispôsobiť informačný leták vašim preferenciám. Informácie o používaní našej webovej lokality a služieb nám umožňujú vytvárať segmenty, ktoré predstavujú skupiny návštevníkov webovej lokality alebo zákazníkov s množstvom spoločných charakteristík, ako sú veková skupina, pohlavie alebo región. Pravdepodobne vás pridáme do jedného z týchto segmentov. Údaje je možné použiť aj na vytvorenie segmentov, ktoré sa používajú na prispôsobenie webovej lokality a, napríklad, na zmenu poradia výsledkov vyhľadávania alebo na miesto, kde umiestňujeme určité ponuky, takže je pravdepodobnejšie, že ich uvidíte. Môžeme tiež použiť segmenty na zobrazovanie inzerátov online, o ktorých si myslíme, že sú pre vás relevantné alebo na zlepšenie našich obchodných správ.

 

Tieto osobné údaje používame na základe našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy). Osobné údaje budeme uchovávať 14 mesiacov - pozrite si, prosím, nižšie uvedené pravidlá cookies, pretože na dobu uchovávania súborov cookies niektorí naši dodávatelia nastavujú obdobia ich uchovávania a môžu byť dlhšie alebo kratšie ako naše nastavenie.

 

7)    Údržba a optimalizácia našej webovej lokality,. Vaše osobné údaje sa použijú aj na údržbu a analýzu našej webovej stránky s cieľom vyriešiť problémy s výkonom, zlepšiť dostupnosť a zabezpečiť internetovú stránku proti podvodom (napr. v prípade opakovaných pokusov o prihlásenie alebo ak sa nákup uskutoční v prípade porušenia našich podmienok, napr. osôb mladších ako 18 rokov). Analýzy nám tiež umožňujú kontrolovať, či online objednávkový proces  funguje efektívne, aby sme sa zlepšili, kde je to možné. Vaše osobné údaje používame na základe našich oprávnených záujmov a budú uchovávané maximálne 36 mesiacov. Záznamy o používaní našej webovej stránky budú vymazané 6 mesiacov po ich vytvorení.

 

8)   Umožňuje vám zúčastniť sa na lotériách, súťažiach alebo iných propagačných akciách. Vaše osobné údaje, ako: meno, e-mail, telefónne číslo budú spracované na zabezpečenie vašej účasti v našich lotériách, súťažiach alebo iných propagačných akciách. Niektoré z týchto propagačných akcií majú ďalšie pravidlá, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budeme používať a zverejňovať vaše osobné údaje. Tieto informácie používame na spravovanie nášho zmluvného vzťahu s vami.

 

3.   Ako zdieľame vaše osobné údaje

Je možné, že budeme musieť zdieľať osobné údaje s tretími stranami, aby nám pomohli poskytovať vám služby a produkty a aby sme mohli prevádzkovať našu webovú stránku. Tieto tretie strany sú:

·         spoločnosti skupiny HEINEKEN na účely ukladania osobných údajov spracovaných prostredníctvom webovej lokality vďaka zdieľaným informačným systémom, 

·         poskytovatelia služieb, kde je to potrebné na poskytnutie služby alebo (na pomoc) na poskytnutie alebo dodanie  služby alebo produktu, ktoré ste objednali na webovej lokalite (vrátane tretej strany - dodávateľa tretiu stranu) a na poskytovanie služieb analýzy údajov, pozrite si, prosím, nižšie zoznam cookies pre poskytovateľov služieb,

·         poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú organizovať kampane a propagačné akcie,

·         reklamné agentúry (prvých a tretích strán),

·         mediálne agentúry pre marketingové a výskumné účely,

·         ContentSquare – poskytovateľ analytických služieb, ktorý umožňuje jednoduchšie a lepšie využívanie našej webovej lokality. Kliknite TU, aby ste si pozreli ich zásady ochrany osobných údajov a zbierané dáta,

·         Usabilla – online nástroj na zbieranie spätnej väzby, ktorý nám umožní zjednodušiť používanie. TU si môžete pozrieť ich zásady ochrany osobných údajov,

·         Mirakl – je Marketplace riešenie, ktoré nám umožňuje ukázať širokú škálu ďalších produktov od rôznych dodávateľov. TU sa nachádzajú  ich zásady ochrany osobných údajov  a ktoré osobné údaje spracúvajú,

·         nezávislé agentúry na vymáhanie pohľadávok, právni zástupcovia alebo iní zástupcovia na účely výberu splatných alebo neuhradených súm na vašom účte, 

·    v prípade, že HEINEKEN predá všetky alebo niektoré aktíva alebo akcie spoločnosti skupiny HEINEKEN, ktorej boli osobné údaje prevedené na tretiu stranu, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tejto tretej strane.

 

Tieto strany môžu mať sídlo v Európskej únii alebo krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo inde vo svete. Pri uchovávaní osobných údajov mimo EHP zabezpečíme primeranú úroveň ochrany prenesených údajov. Požadujeme od poskytovateľov služieb, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov. Tieto opatrenia alebo prevody robíme  len vtedy, ak sme presvedčení, že existuje adekvátna úroveň ochrany všetkých informácií v tejto krajine alebo ak poskytovateľ služieb koná v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, aby sme splnili všetky právne záväzky alebo súdne príkazy.

 

4.   Bezpečnosť osobných údajov

Bezpečnosť všetkých osobných údajov je pre nás dôležitá. V rámci zamedzenia neoprávneného prístupu, zabezpečenia presnosti údajov a zabezpečenia správneho používania informácií sme prijali primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Žiadna internetová lokalita však nemôže byť 100-percentne bezpečná a nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý je mimo našej kontroly. 
Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nie sme zodpovední za praktiky, obsah alebo bezpečnosť osobných údajov používaných týmito inými webovými lokalitami, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si vždy pozorne prečítali Zásady ochrany osobných údajov na týchto iných webových lokalitách.

 

5.   Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb, alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu osobných údajov, ktoré získame, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania. Momentálne uchovávame osobné údaje 27 mesiacov, v prípade, ak zákon neprikazuje dlhšie obdobie.

 

6.   Cookies

Veľká časť informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie a podobných postupov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači, inteligentnom telefóne alebo tablete. Postupy, ktoré používame, môžu byť podobné súborom cookie, ako napr. trackovacie pixely, javascript a značky. Súbory cookie a podobné postupy sú niekedy potrebné na zapamätanie si nastavenia účtu, jazyka a krajiny, ale tiež nám umožňujú merať a analyzovať vaše správanie na našej webovej lokalite a zobrazovať vám personalizované inzeráty na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o tom, ktoré cookie používame a ako ich používame, prečítajte si naše samostatné zásady používania súborov cookies.

 

7.   Ochrana údajov detí

Webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 18 rokov. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme získali  takéto údaje, použijeme všetky primerané opatrenia na ich odstránenie.

 

8.   Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o prehľad vašich osobných údajov spracúvaných našou firmou alebo v jej mene. Máte právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie používania údajov (podľa potreby). Toto právo môžete cez kontaktný formulár Ochrana osobných údajov na našej webovej lokalite: www.partner.heineken.sk alebo zaslaním emailu na SK1-GDPR@heineken.com. Upozorňujeme, že žiadosti, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo pokynmi spoločnosti HEINEKEN, môžu byť vyžiadané na doplnenie informácií alebo v konečnom dôsledku zamietnuté a že určité osobné údaje môžu byť vyňaté z takýchto žiadostí o prístup, nápravu a odstránenie podľa príslušnej legislatívy na ochranu osobných údajov alebo iných zákonov a predpisov. Uchovávame však osobné údaje tam, kde to od nás požaduje zákon. Upozorňujeme, že si môžete tiež vymazať svoje osobné údaje cez zrušenie vášho užívateľského účtu, avšak v prípade zákonnej povinnosti si tieto údaje necháme dlhšie (napr. povinnosť archivácie faktúr).

 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a za určitých okolností, na základe vašej žiadosti, prenesieme vaše údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

9.   Vaše právo namietať

Máte tiež právo, za určitých okolností, požiadať, aby sme zastavili spracovanie vašich osobných údajov, ale tam, kde máme právny základ, budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať. Máte však právo vzniesť námietku voči používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, vašej žiadosti vyhovieme. Ak ste poskytli súhlas s používaním vašich osobných údajov, máte právo odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť nášho využívania týchto údajov pred odvolaním vášho súhlasu.

 

10.  Aktualizácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme kontrolovať a z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke a v rozsahu, ktorý je odôvodnene možný vás o nich budeme informovať.

 

11.  Kontakt

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akúkoľvek inú pripomienku, námietku proti využívaniu vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým vaše údaje spracúvame, môžete nás kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na SK1-GDPR@heineken.com alebo prihlásení užívatelia vyplnením kontaktného formuláru Ochrana osobných údajov na našej webovej lokalite www.partner.heineken.sk. Upozorňujeme, že môžeme od vás požadovať dôkaz totožnosti. Máte tiež právo podať sťažnosť na miestny orgán pre ochranu údajov.

 

Prevádzkovateľ:

Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36528391, DIČ: 2020151573, Reg.: OS v Nitre, odd. Sa, vl. Č. 10074/N

Korešpondenčná adresa: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 82109 BRATISLAVA

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 7.11.2018